Mieszkanie dla Młodych


Mieszkanie dla Młodych

Co to jest?
Dofinansowanie wkładu własnego oraz spłata części kredytu ze środków budżetu państwa w związku z ubieganiem się o kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania lub domu na   zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Dla kogo?
Dla małżeństw, dla singli i dla osób samotnie wychowujących dzieci – wiek kredytobiorcy  (młodszego małżonka) do 35 lat.

Na co?
Na dofinansowanie wkładu własnego zakupu nieruchomości o maks. powierzchni:
– mieszkanie: 75 m2 lub 85 m2 w przypadku min. trójki dzieci
– dom: 100 m2 lub 110 m2 w przypadku min. trójki dzieci

Dopłaty są dostępne dla osób które:
– nie były właścicielami mieszkania lub domu jednorodzinnego
– nie przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu jednorodzinnego
– zakupią nieruchomość mieszkalną na kredyt w złotówkach, w kwocie przynajmniej 50% ceny zakupu, na okres co najmniej 15 lat

Maksymalne ceny za 1 m2 – II kwartał 2014 r.
– Poznań – 5 907 zł
– gminy sąsiadujące z Poznaniem – 5 029 zł
– pozostałe gminy Wielkopolski – 4 191 zł

Maksymalne możliwe do otrzymania dopłaty (Poznań):
do 10 % dla kredytobiorców bez dzieci – do 26 850 zł
do 15 % przynajmniej jedno dziecko – do 40 275 zł
do 20 % trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat – 53 700 zł

Więcej informacji na www.bgk.pl

Comments are closed